Ugdymo planas

 

Garliavos Jonučių gimnazijos  2019/2020 m.m ugdymo planas

1 priedas. Planavimas 

2 priedas. Lytiškumo programos integravimas

3 priedas. Karjeros ugdymo modelis

4 priedas. Alkoholio, tabako vartojimo prevencinės programos integravimas4 priedas Kultūrinė ir pažintinė veikla

5 preidas. Kultūrinė ir pažintinė veikla

6 priedas. Pasiekimų vertinimo tvarka

7 priedas Dalykų vartinimas

8 priedas. Neformalus švietimas

9 priedas. Neformaliojo švietimo valandos

10 priedas. Krūvio stebėsena ir optimizavimas

11 priedas. Konsultacijos

12 priedas Pasiekimų stebėsena ir gerinimas

13 priedas. Atleidimo nuo dalyko mokymosi tvarka

14 priedas. Mokymas namuose. Individualus planas

15 priedas. Modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūlamo tvarka

16 priedas. Individualaus plano forma

17 priedas. Klasių planai

18 priedas. Dalyko, kurso keitimas

19 priedas. Žmogaus saugos integravimas

20 priedas. Bendradarbiavimas su tėvais

21 priedas. Suaugusiųjų ugdymo planas

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos