^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SFbBox by debt consolidation

Tinklaraščiai

Erasmus+

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 121 svečias ir nėra prisijungusių narių

Pamokų laikas

1.   8.00 - 8.45      (pertr. 10 min.)

2.   8.55 - 9.40      (pertr. 20 min.)

3.   10.00 - 10.45  (pertr. 10 min.)

4.   10.55 - 11.40  (pertr. 30 min.)

5.   12.10 - 12.55  (pertr. 10 min.)

6.   13.05- 13.50  (pertr. 10 min.)

7.   14.00 - 14.45  (pertr. 10 min.)

8.   14.55 - 15.40

PAMOKŲ LAIKO GRAFIKAS
SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE

Tvarkaraščiai ir grafikai

Suaugusiųjų klasių tvarkaraštis

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Konsultacijos

Ugdymo proceso trukmė

„JoMo“

Biblioteka

Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos biblioteka
 
 

 Gyvename informacijos amžiuje, kai žinios tampa vis didesne vertybe. Biblioteka yra vienas iš daugybės šaltinių, kurie padeda tobulėti asmenybei.

Bibliotekos darbuotojos:

Rosita Sakalauskienė ir Ona Kluodienė

 Mokyklos biblioteką - informacinį centrą, sudaro:

 • abonementas,

 • skaitykla,
 • vadovėlių saugykla.

Trisdešimties vietų skaitykloje yra:

 • 4 kompiuterizuotos darbo vietos,
 • spausdintuvas,
 • skeneris,
 • televizorius su DVD grotuvu ir magnetofonu.

 

Bibliotekos fonduose yra:

 •  14,5 tūkst.egz.dokumentų (daugiausia - knygų)
 • 43,8 tūkst.egz.vadovėlių
 • 18 pavadinimų laikraščių ir žurnalų.

 

Kasmet fondai praturtėja naujais informaciniais leidiniais, metodine, programine ir grožine literatūra.

Esame viena iš Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo remiamų mokyklų. Fondo dovanotos enciklopedijos ir grožinė literatūra papildo abonemento ir skaityklos lentynas. 

 

Tolerancijos ugdymo centras


 

Tolerancijos Ugdymo Centro  tikslai

 • Ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą

 • Mokyti mokinius apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą

 • Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje

 • Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją

 Tolerancijos Ugdymo Centro  uždaviniai

 

 • Informuoti mokyklos ir vietinę bendruomenę apie centro veiklą, skatinti ją dalyvauti bendruose renginiuose tolerancijai ugdyti
 • Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei
 • Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais
 • Tvarkyti kapavietes ir kitas memorialines vietas, organizuoti talkas ir akcijas
 • Ieškoti, tvarkyti informaciją apie nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus ir mokytis efektyviai ja naudotis
 • Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje

 


 


 „... Kauno Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje vyko pamokų ciklas apie Aną Frank, žydų tautybės mergaitę, kuri, su savo šeima besislapstydama nuo nacių Olandijoje, rašė dienoraštį..."  Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (skaityti straipsnį)

 


Seminaras apie Holokaustą – anglų kalbos mokytojams

 Balandžio 11 d. Didžiosios Britanijos ambasadoje Vilniuje įvyko seminaras mokytojams „Aktyvūs mokymo metodai dėstant nusikaltimų žmoniškumui temas“(skaityti straipsnį).

 


Naujienlaiškis  Nr.4

Naujienlaiškis Nr.5

Naujienlaiškis Nr.6

Naujienlaiškis Nr.1  Naujienlaiškis Nr.2

Naujienlaiškis Nr.3

     

 

Borutaičių draugija

 

 

BORUTAIČIŲ DRAUGIJA - tai visuomeninė kultūrinė organizacija, įkurta Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje 1994 metais birželio 15 d. pirmosios „Poezijos pavasarėlio“ šventės metu.

Šiai visuomeninei organizacijai (asociacijai nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį)  1997 metų gruodžio 29 d. suteiktas juridinis statusas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės mero.

BORUTAIČIŲ DRAUGIJOS TIKSLAS – UGDYTI  KŪRYBINGĄ,  AKTYVŲ JAUNIMĄ, ATSAKINGĄ UŽ  SAVO  KRAŠTO ATEITĮ.

Borutaičių emblema

Borutaičių draugijos šūkis - „SMARKIAI GYVENK!”

Uždaviniai:    

·         Skleisti Kazio Borutos, laisvos minties kūrėjo, idėjas.

·         Skatinti pagarbą savo krašto kultūrai, tradicijoms.

·         Ugdyti mokinių meninę saviraišką, kūrybiškumą.

·         Plėtoti ryšius su rašytojo Kazio Borutos kraštiečiais (Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos bendruomene) ir jo giminėmis, artimaisiais (rašytojo dukterimi m. dr. Egle Makariūniene ir jos šeima, rašytojo brolio Jono Borutos vaikais ir vaikaičiais irk t.).

·          Bendradarbiauti su kitomis mokinių ir jaunimo visuomeninėmis kultūrinėmis organizacijomis, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga  “Apvalusis stalas” .

 

Borutaičių draugijos nariu gali būti kiekvienas Garliavos Jonučių progimnazijos 5 – 8 klasių  ir Garliavos Jonučių gimnazijos I - IV klasių mokinys, besidomintis literatūrine, kultūrine veikla, siekiantis būti aktyvus savo krašto pilietis ir norintis aktyviai, prasmingai praleisti laisvalaikį.

 

Ryškiausias Borutaičių draugijos veiklos akcentas – kiekvieną gegužę rengiama Atviroji mokinių poezijos šventė - konkursas “Poezijos pavasarėlis”, kuris vyksta prie rašytojo Kazio Borutos namelio Garliavos apylinkėje, Ražiškių kaime (nuo 2008 m. -  Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginių ciklo dalis).

 

 Borutaičių draugijos narių buveinė – Vasario 16 g. 8, Garliava, Garliavos Jonučių gimnazija, 312 kabinetas. Šiam lietuvių kalbos kabinetui už rašytojo Kazio Borutos idėjų skleidimą, kūrybišką Borutaičių draugijos veiklą, jaunųjų literatų ugdymą ir krašto tradicijų saugojimą 2006 m. gegužės 10 d. suteiktas Kazio Borutos lietuvių kalbos kabineto vardas.

 

  Nuo pat organizacijos įkūrimo Borutaičių draugijos pirmininkė yra Garliavos Jonučių gimnazijos  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Zigrita Petraitienė.

 

 

BORUTAIČIŲ HIMNAS

 

 Žodžiai Kazio Borutos ir Zitos Gaižauskaitės

 Muzika Aleksandro Dunio 

 

 Siaudžia griaudžia pagiriai,

 kad aušra net plyšta,

 dangų gręžia vyturiai,

 - pavasaris sugrįžta.

 

Priedainis

 ir šviesos, ir mokslo sieksim,

 kiek galėsim, kiek pajėgsim.

 Mes, jaunieji borutaičiai,

 įsijungt į būrį kviečiam.

 Laukia daug naujų darbų.

 Jokios kliūtys – nesvarbu.

 Mūsų norai, mūsų siekiai –

 su daina skubėt į priekį.

 Vėjui siausti, šilui ošti,

 mums – darbais tėvynę puošti.

 

 Eina tiesiai per laukus,

 nematomas kaip vėjas,

 kelia želmenis, daigus,

 - visą žemę sėja. 

  Priedainis 

 

Tai ir pats neatsilik,

 sėk žodžius tauriausius,

 veržias kupina širdis,

 - gausų derlių gausi.

Priedainis 

 

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos