Biudžetas

2019  ataskaitos ir 2020 m.  I ketv. ataskaitos

2019 m. ataskaitos

2019 m. III ketv biudžeto ir finansinės ataskaitos

 

2019 m II ketv. finansinės  ataskaitos

 

2019 m.  I ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos dokumentai

 

2018 m. ataskaitos

2018 metų finansinės ataskaitos

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

 

 

 

III ketvirčio finansinės ataskaitos
 Finansinės būklės ataskaita
 
 
 
Veiklos rezultatų ataskaita
 
 
Paaiškinamasis raštas
 
 
20-ojo VSAFAS 4 priedas
 

 

II ketvirčio finansinės ataskaitos
 Finansinės būklės ataskaita
F2-4.3-201809-1
F2-4.3-201809-2
F2-4.3-201809-3
F2-4.3-201809-4
F2-4.3-201809-5
F2-4.3-201809-6
F2-4.3-201809-7
F2-4.3-201809-8
 
FBA-201809
 
F2-6.6.1-201809-1
F2-6.6.1-201809-2
F2-6.6.1-201809-3
F2-6.6.1-201809-4
F2-6.6.1-201809-5
F2-6.6.1-201809-6
F2-6.6.1-201809-7
F2-6.6.1-201809-8
 
 
Veiklos rezultatų ataskaita
VRA-201809
 
Paaiškinamasis raštas
 
 
20-ojo VSAFAS 4 priedas
 

 

I ketvirčio finansinės ataskaitos
 Finansinės būklės ataskaita
F2-4.3-201806-1
F2-4.3-201806-2
F2-4.3-201806-3
 
FBA-201806
 
 
Veiklos rezultatų ataskaita
 
VRA-201806
 
 
 
 
 Paaiškinamasis raštas
 
20-ojo VSAFAS 4 priedas

I ketvirčio ataskaitos

2017 m. ataskaitos

 

2017 m. finansinių atsakaitų rinkinys

Finsinės būlės ataskaita 2017 09

Veiklos rezultatų taskaita 2017 09

Finansines bukles ataskaita II

Veiklos rezultatu ataskaita II.

 

Aiškinamasis raštas 20161231

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

Finasinės ataskaitos 2017-03-31

 

Finansinės ataskaitos

Informacija apie darbo užmokestį

2016 m.  ataskaitos

Finanasines ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2016 m. I ketvirčio ataskaitos

 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

 

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita(tęsinys)

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ GIMNAZIJOS 2015 METŲ  FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

 

KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ GIMNAZIJOS 2014 METŲ  FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 1

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 3

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 4

Aiškinamasis raštas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS S PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

__________________________________________

Finansinė būklės  ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d.  duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d.  duomenis  

Veiklos rezultatų ataskaita

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos