Borutaičių diena sostinėje

 

Vykdydami projektą “Išsaugoti. Tobulėti. Kurti”, GJP ir GJG borutaičiai kartu su mokytojomis Zigrita Petraitiene ir Birute Jasiukaitiene keliavo į Vilnių.  

Pirmiausia atvykome Vinco Mykolaičio Putino memorialinį butą - muziejų. Sužinojome, kad vienas žymiausių lietuvių rašytojų, literatūros profesorius V. Mykolaitis - Putinas su savo žmona Emilija 1944 m. įsikūrė Tauro gatvės daugiabučio pirmo aukšto bute, kur prieš tai gyveno kito žymaus rašytojo, universiteto profesoriaus Vinco Krėvės šeima. Vėliau Mykolaičiai persikėlė į antrą aukštą, likusį laisvą po to, kai Balį Sruogą naciai išvežė į koncentracijos lagerį Štuthofe. Beje, čia kurį laiką buvo prisiglaudusi ir rašytojo Kazio Borutos šeima, kai turėjo palikti Pajiesį, artėjant II pasaulinio karo įvykiams. Bute daug autentiškų baldų, rašytojo Putino asmeninių daiktų, knygų. Ypač visus sudomino V. Mykolaičio - Putino darbo kabinetas. Taip pat lankėmėsLietuviųkalbos institute, „Lituanistikos židinyje“.Interaktyviai susipažinomesu įžymių kalbininkų svarbiausiais darbais, su įvairiomis kalbotyros sritimis,lietuvių kalbos tarmėmis, sužinojome, kaip buvo sudaromas „Didysis lietuvių kalbos žodynas“. Buvo smaguvartytikompiuterines knygas, atlikti „karaoke“ dainas įvairiomis tarmėmis. Galiausiai nuvykome į stulbinamo grožio Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, vadinamą baroko perlu. Šventovėje pamatėmebiblinių, istorinių, mitinių ir alegorinių figūrų, dangaus kūnų, gyvūnų, augalų, karo ženklų. Įdomu tai, kad po bažnyčios slenksčiu palaidotas LDK didiko, mecenato Mykolo Kazimiero Paco kūnas.

Akivaizdu, kad visi borutaičiai, dalyvavę projekto veikloje Vilniuje, patyrė daug neužmirštamų akimirkų.

Paulius Urbonavičius, IV b

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos