METŲ PAMOKA SU ELENA BRADŪNAITE​

Mūsų gimnazijoje svečiavosi ypatinga viešnia – su abiturientais susitiko Elena Bradūnaitė Aglinskienė. 2017 – uosius LR Seimas yra paskelbęs Kazio Bradūno metais (minime 100 – ąsias garsaus išeivijos poeto gimimo metines), tad buvo įdomu susipažinti su jo dukra, žinoma antropologe, etnologe, gyvenančia Havajuose ir Lietuvoje.Garbi viešnia įtaigiai papasakojo, kokiomis aplinkybėmis, sovietams okupavus Lietuvą, jos tėvelis turėjo palikti savo šalį - gimtuosius Kiršus Alvito valsčiuje Vilkaviškio rajone. Penkerius metus praleido Vokietijoje, pabėgėlių stovyklose, ten ir sukūrė šeimą. Kai neliko vilties, kad bus išgelbėta Lietuva, emigravo už Atlanto. Kol įsitvirtino, keliolika metų abu su žmona dirbo sunkius fizinius darbus, bet kartu sugebėjo visus tris savo vaikus auginti laikydamiesi lietuviškų tradicijų, puoselėdami gimtąją kalbą. Vos atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 1990 metais Kazys Bradūnas su Kazimiera Bradūniene laimingi grįžo į Vilnių, kur išgyveno iki pat mirties. O jų dukra Elena Bradūnaitė, nors nuolatos gyveno Havajuose, bet irgi ėmė dažnai čia lankytis. Ši energinga moteris akcentavo, kad tautiška dvasia vaikams perduodama per liaudies dainas,  sakmes, ypatingai svarbus yra šeimos vaidmuo. Ji linksmai pasakojo, kad ištekėjo vėlai - tol nesukūrė šeimos, kol Amerikoje nesutiko sau artimos sielos lietuvio. Visa Bradūnų šeima, ne tik vyresnieji, bet ir jaunoji karta, puikiai kalba lietuviškai, laikosi tėvų ir senelių tradicijų. Pasak ponios Elenos, be globalizacijos pliusų, yra ir minusų: ji mus vienodina kalbos, aprangos, būsto, maisto atžvilgiu. Jos nuomone, tegul važiuoja jauni lietuviai į užsienį, tegu mato pasaulį, nes kuo daugiau matys, tuo Lietuvą įvertins. Kaip sakydavo jos tėvelis poetas Kazys Bradūnas, parvežkit Lietuvai pasaulį, o pasauliui pristatykite Lietuvą.

 

 

 

Norisi tikėti, kad ši ypatinga netradicinė pamoka su neeiline asmenybe Elena Bradūnaite Aglinskiene visiems dalyvavusiems padovanojo net keletą labai svarbių gyvenimo pamokų. Anot abituriento Mariaus Songailos, „iš susitikimo supratau, kad turėtume visais būdais susirūpinti lietuviškumo išsaugojimu ne tik Lietuvoje, bet ir svetur – tai mūsų tapatybės dalis“. 

 

                                                                                                                              Zigrita Petraitienė

 

 

Mūsų g

 

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos